El LIDIB també a la UOM: treballar sobre democràcia i participació ciutadana no té edat

La professora Maria Ballester ha impartit el curs “Democràcia i Participació ciutadana” a la Universitat Oberta per a Majors, en el marc del “Diploma D’Especialització de la UOM en Ciències, Tecnologia i Societat al segle XXI”.

El curs parteix del significat del principi democràtic, segons el qual el poble és el titular de tots els poders de l’Estat i la ciutadania exerceix la sobirania quan participa, directament o a través de representants, en les decisions publiques.

Aquest curs té per objectiu reflexionar sobre el marc jurídico-constitucional que ordena de la democràcia directa (referèndums, consultes populars, iniciatives legislatives populars) i representativa; conèixer altres mecanismes de participació ciutadana (fòrums, audiències publiques, pressuposts participatius), que tenen un gran potencial, principalment a l’àmbit de l’Administració local; entendre com la participació ciutadana facilita la qualitat democràtica i la transparència en la presa de decisions.

Aprofitant aquest curs es alumnes varen visitar al Consell Insular de Mallorca, convidats pel director insular de Participació i Joventut, i pogueren conèixer de primera mà quins són els mecanismes que s’han articulat a l’Administració insular per apropar als ciutadans als processos de presa de decisions.