Línies de recerca dels membres del LIDIB

 • Violència de gènere
 • Trata de persones
 • Migració y asil
 • Policia i drets humans
 • Empresa i drets humans
 • Drets lingüístics
 • Canvi climàtic
 • Drets humans i Dret de la Unió Europea
 • Drets humans en l’àmbit de les relacions laborals
 • Mecanismes de tutela internacional dels drets humans
 • Justícia transicional i dret a la veritat, justícia i reparació
 • Fiscalitat i drets humans
 • Dret civil i gènere

Grups de recerca de la UIB vinculats al LIDIB

Dret internacional i Dret de la Unió Europea