Què fa el LIDIB?

El Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears (LIDIB – Human Rights Lab UIB) és una unitat de recerca formada per investigadors de la UIB i col·laboradors d’altres universitats i centres de recerca que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú relacionades amb la finalitat del Laboratori: aprofundir i innovar en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets humans per posar-los a disposició de la comunitat universitària i de la societat.

El LIDIB desenvolupa quatre línies de treball: la recerca, la formació, la transferència de coneixement i el debat en matèria de drets humans:

Recerca

 • Impulsar, iniciar i enfortir línies de recerca en matèria de drets humans.
 • Desenvolupar protocols, procediments o eines d’avaluació i d’impacte de les polítiques públiques en l’àmbit dels drets humans.
 • Coordinar la recerca dels membres del Laboratori en matèria de drets humans per impulsar línies comunes i, així mateix, coordinar la recerca del Laboratori amb altres laboratoris i estructures de recerca de la UIB i fora de la UIB.
 • Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
 • Participar en xarxes de recerca en matèria de drets humans estatals, europees i internacionals.

Formació

 • Promocionar i proporcionar la formació en drets humans en estudis de grau, màster, postgrau i cursos d’especialització.
 • Promocionar i dirigir treballs de fi de grau, màster i doctorat.
 • Oferir formació de diversos nivells a entitats i organismes fora de l’àmbit acadèmic.
 • Treballar en la innovació docent per a l’aprenentatge dels mecanismes, conceptes i procediments de protecció dels drets humans, tant en l’àmbit local i nacional com en l’internacional.

Transferència del coneixement

 • Treballar per a un enfocament de drets humans en les polítiques públiques locals, nacionals i internacionals.
 • Assessorar i elaborar estudis i informes.
 • Establir vincles amb els actors rellevants en matèria de drets humans fora de l’àmbit acadèmic, com ara l’Administració, el sector privat o la societat civil.
 • Organitzar jornades, seminaris i altres activitats d’anàlisi, debat i intercanvi d’experiències en matèria de drets humans amb els actors rellevants.
 • Promoure publicacions sobre drets humans de caràcter divulgatiu.
 • Representar la UIB en conferències, esdeveniments i fòrums estatals i internacionals relacionats amb l’àmbit d’actuació del Laboratori.
 • Donar a conèixer la recerca realitzada a la UIB en matèria de drets humans.

Debat

 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva dels drets humans i acostar a la societat la cultura dels drets humans i els debats actuals sobre la seva implantació, a través de la formació i la investigació.
 • Organitzar actes de divulgació i de debat entre experts en drets humans.
 • Pensar el sistema de protecció dels drets humans amb els operadors jurídics i constituir espais de trobada per treballar línies compartides de recerca, formació i transferència del coneixement.