Per què un laboratori de drets humans a la UIB?

Una de les funcions de la Universitat de les Illes Balears és promoure la realització de les activitats i iniciatives que contribueixin a impulsar la cultura de la pau, d’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts. Actualment s’entén que la pau no és només absència de guerra i que no hi ha pau sense drets humans. Els drets humans són una conquesta social irrenunciable però no sorgeixen per si sols: s’han d’aprendre i conèixer, s’han de crear mecanismes per aplicar-los i garantir-los, s’han de respectar i també s’han de pensar contínuament els dilemes de sempre però també nous debats i nous reptes entorn de les exigències per respectar i fer respectar els drets humans.

Declaracions i resolucions de les Nacions Unides com el Programa mundial per a l’educació en drets humans (Resolució aprovada per l’Assemblea General el 10 de desembre de 2004) i la Declaració de les Nacions Unides sobre educació i formació en matèria de drets humans, aprovada per l’Assemblea General el 19 de desembre de 2011, així com del Consell d’Europa i la UNESCO, donen suport a la idea que l’educació en drets humans ha de formar part del currículum en els estudis universitaris, perquè és clau per ajudar a aconseguir un alumnat més compromès amb la promoció i el respecte dels drets humans i, en conseqüència, uns professionals i uns ciutadans més compromesos amb els drets humans. Aquest compromís pot contribuir significativament a promoure la igualtat, prevenir els conflictes i les violacions dels drets humans i fomentar la participació i els processos democràtics, a fi d’establir societats en què es valori i respecti tots els éssers humans, sense discriminacions ni distincions de cap tipus, en particular per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o d’una altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

En l’educació superior la formació en drets humans forma part de la missió de la Universitat, i és indispensable si es volen prevenir les violacions de drets humans que es poden produir en l’àmbit professional en què desenvoluparan la seva feina els estudiants universitaris una vegada assoleixin els títols de grau i postgrau impartits a les universitats.

En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears pot contribuir a la formació permanent, integral i responsable socialment dels professionals que surten de la Universitat. Aquesta transmissió del coneixement s’ha de complementar necessàriament amb la transferència dels resultats de la recerca que es realitza en matèria de drets humans a la UIB, perquè fora de l’àmbit universitari es puguin aplicar aquests resultats per assessorar, planificar i resoldre problemes concrets en l’enfocament de drets humans en l’àmbit institucional públic, en el sector privat i en la societat civil.

Per això, els investigadors de la Universitat de les Illes Balears que ja treballen en línies de recerca relacionades amb els drets humans i el Dret poden aportar la seva experiència, els seus estudis i la seva formació per crear un espai obert, dinàmic i innovador per als alumnes, investigadors, professors, professionals del Dret i d’altres àmbits laborals, així com entitats públiques, organitzacions no governamentals i empreses que vulguin aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets humans i, mitjançant la recerca, la formació, la transferència del coneixement i el debat, contribuir a l’enfortiment de la cultura de pau i de drets humans en la nostra societat.