La professora Valentina Milano imparteix un mòdul sobre el marc legal en el primer curs universitari sobre tracta i prostitució a Espanya

Aquesta setmana, la professora Valentina Milano conclou la impartició del mòdul sobre el marc legal aplicable a la tracta d’éssers humans i a la prostitució, en el marc del primer curs universitari sobre intervenció amb persones en situació de tracta i prostitució que s’imparteix a Espanya. En el marc de la primera edició d’aquest curs d’expert/a universitari/a que s’està oferint a la UIB, la professora Milano ha abordat la regulació internacional i nacional relativa a la prostitució, i en particular els diferents models de regulació – prohibicionista , abolicionista i regulacionista – i el seu impacte sobre les persones en situació de prostitució. A continuació, s’ha examinat el marc normatiu internacional i europeu relatiu a la tracta de persones. En aquest context, s’ha abordat no només el marc penal, sinó sobretot els aspectes relatius a la identificació i protecció de les víctimes, l’assistència que se’ls ha de brindar, els períodes de reflexió i restabliment, les autoritzacions de residència i l’accés a la protecció internacional. A més dels estàndards internacionals aplicables, s’ha examinat la normativa espanyola vigent i les seves debilitats, apuntant a la necessitat d’una llei integral sobre la tracta d’éssers humans que reguli aquesta qüestió de forma adequada a Espanya.