Què passaria si a la Facultat de dret integram la perspectiva de gènere en les classes i en els materials docents?

En l’àmbit de les professions jurídiques es constata de forma recurrent una manca de formació i capacitació que genera situacions de desprotecció i fins i tot de victimització secundària de les dones.

Professorat de la Facultat de Dret serà format a través de seminaris d’assessorament sobre com ensenyar el Dret en perspectiva de gènere, impartits per expertes que explicaran també l’experiència i els resultats aconseguits en altres universitats.

L’objectiu del LIDIB és poder revertir la manca d’aquests coneixements en els alumnes, futurs juristes de les Illes Balears, i permetre a aquests futurs professionals, entre altres coses, reconèixer aquelles situacions que vénen determinades per una desigualtat de gènere i aplicar les mesures necessàries per prevenir i corregir aquestes desigualtats i per sancionar adequadament les conductes que les determinen i perpetuen.