EL LIDIB desenvoluparà un projecte d’innovació docent per incentivar l’aprenentatge dels drets humans entre els alumnes de la Facultat de Dret

El projecte aprovat per l’IRIE neix de l’interés dels membres del LIDIB de millorar la formació en drets humans dels alumnes de Dret. Malgrat són tractats en dues assignatures troncals i dues optatives, els estudiants no arriben a assimilar el significat i la importància dels drets humans, ni adquireixen els coneixements i competències necessàries de cara al seu exercici professional.

Amb seminaris periòdics impartits als estudiants pels propis professors membres del LIDIB i per experts convidats i la potenciació dels treballs de fi de grau sobre drets humans es pretén promoure una professió compromesa amb els drets humans dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Es cerca fer reflexionar l’alumnat universitari, en especial els que cursen el grau de Dret, sobre la incidència dels drets humans en l’exercici de la futura professió i sobre tot en la rellevància i en les conseqüències del respecte o de la violació dels drets humans per part dels professionals del dret no només per a la ciutadania amb qui i per a qui treballaran sinó també en la consecució de l’ODS 16.

Aquest és un projecte d’innovació docent perquè els membres del LIDIB pretenen també impulsar una renovació de les metodologies docents a la Facultat de Dret posant l’èmfasi en una visió holística del Dret que gira en torn a la persona i als drets humans en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquesta visió es centrarà en exposar com els Estats tenen la responsabilitat de respectar, protegir i promoure els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones però també en desvelar que els Estats estan formats per homes i dones que aproven i apliquen lleis, gestionen pressupostos, seleccionen i formen el personal que conforma la seva administració, executen lleis i reglaments, fan respectar les lleis i l’ordre, fins i tot amb l’ús de la força, i prenen decisions que van des qui pot accedir a la sanitat universal fins a quin contractes de venda d’armament signaran amb altres estats vigilant abans (o no, perquè també això es decideix) si estan en guerra o violen els drets humans.

Aquesta realitat s’escapa sovint de la visió dels ciutadans però des d’una Facultat de dret és una irresponsabilitat no transmetre a l’alumnat la projecció global del que faran el dia de demà quan exerceixin com a professionals i operadors jurídics.

Es presenta aquest projecte amb el convenciment que els professionals del Dret han d’estar a l’alçada dels greus problemes que se’ls hi presenten en relació a la protecció i tutela d’aquests drets. Aquest és un camp del Dret que s’enfronta cada vegada a més reptes (protecció de les víctimes de violència de gènere, els límits de la llibertat d’expressió, l’avanç de la intel·ligència artificial davant el retrocés del dret a la intimitat personal, el debat sobre la gestació subrogada, les discriminacions en l’àmbit laboral…) i només els juristes amb una bona base de formació i dotats de les eines i competències adients estaran en situació d’abordar.

Els antecedents d’aquest projecte recauen en l’experiència de l’alumnat, el professorat i el voluntariat de les ONG que col·laboren amb la Clínica Jurídica de la UIB: l’aprenentatge jurídic de l’alumnat s’ha vist complementat i enriquit amb l’aprenentatge de valors i amb el descobriment per part dels alumnes d’un món de desigualtats creades i alimentades sovint per la mala aplicació de les lleis, i pel desconeixement no només de les lleis per part de col·lectius vulnerables sinó també pel desconeixement dels drets humans per part dels professionals del dret.