El professor Joan David Janer presenta una comunicació sobre la criminalització de les ONG de rescat a la mar en un congrés internacional

En el Congrés internacional “La seguridad nacional en el mar: más allá de la estrategia de seguridad marítima” celebrat a la Universidad de Santiago de Compostela el professor Janer ha exposat el seu estudi “La cláusula de exención humanitaria y la criminalización de las organizaciones de rescate en el mar”. Properament tractarà aquest tema en els seminaris que organitzarà el LIDIB a la Facultat de Dret