Direcció del Laboratori

Margalida Capellà

DIRECTORA

Maria Ballester

SUBDIRECTORA

Valentina Milano

SECRETÀRIA

Consell del Laboratori

Rosario Huesa Vinaixa. Catedràtica de Dret internacional públic i relacions internacionals

Apol·lònia Martínez Nadal. Catedràtica de Dret mercantil

Eduardo Ramon Ribas. Catedràtic de Dret penal

Joan David Janer Torrens. Professor titular d’universitat de Dret internacional públic i relacions internacionals.

Francesca Llodrà Grimalt. Professora titular d’universitat de Dret civil

Maria Magdalena Llompart. Professora titular d’universitat de Dret del treball

Ma. Carmen Tomás-Valiente Lanuza. Professora titular d’universitat de Dret penal

Maria Ballester Cardell. Professora contractada doctora de Dret constitucional

Margalida Capellà Roig. Professora contractada doctora de Dret internacional públic i relacions internacionals

Valentina Milano. Professora contractada doctora de Dret internacional públic i relacions internacionals.  Perfil en Researchgate

Ricardo Jesús Navarro Gómez. Professor contractat doctor de Dret financer i tributari

Pau De Vilchez Moragues. Professor ajudant de Dret internacional públic i relacions internacionals. Subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre canvi climàtic

Sebastià Rubí. Professor associat de Dret constitucional

Investigadors i professionals col·laboradors