Pràctiques sobre drets humans a institucions

Institució   Consell d’Europa                     
 Tipologia   Pràctiques  
 Localització    Estrasburg 
 Duració   Diferents períodes ( consultar a la web) 
 Requisits d’admissió Tenir la nacionalitat d’un dels EM del Consell d’Europa. Estar en possessió d’una llicenciatura o un títol equivalent.  Alt nivell d’anglès o francès.  
 Descripció   Treball d’investigació; elaboració d’informes… 
 Enllaç  https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships  
Institució  TEDH    
 Tipologia   Pràctiques  
 Localització  Estrasburg 
 Duració  Diferents períodes ( consultar a la web) 
 Requisits d’admissió   Llicenciada en dret  
Gran coneixement sobre drets humans
Alt nivell d’anglès o francès.    
 Descripció  Les alumnes poden sol·licitar les pràctiques als diferents departaments del TEDH ( consultar a la web) 
 Enllaç  https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/howitworks&c=  

Pràctiques a l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)

ACNUR                  
 Tipologia  Pràctiques  
 Localització  Espanya, Madrid 
 Duració  6 mesos amb un horari a mitja jornada.  
 Requisits d’admissió   Estudiants de grau o postgrau en Dret o, persones que hagin acabat aquests estudis màxim un any abans.    
 Descripció  Departament legal de l’ACNUR. 
Totes les vacants de pràctiques són publicades a la web. 
També ofereixen la possibilitat de fer les pràctiques a Amèrica Llatina.  
 Enllaç  https://www.acnur.org/pasantias.html