TFG sobre drets humans a la UIB

T’agradaria fer el teu treball de final de grau sobre un tema relacionat amb els drets i llibertats fonamentals?

Aquí tens un llistat de temes proposats pels membres del LIDIB:

Prof. Margalida Capellà: crims internacionals, en especial els crims de violència sexual contra les dones; mecanismes de protecció internacional dels drets humans (comitès de drets humans ONU, Tribunal Europeu de Drets Humans); llibertat d’expressió; dret no discriminatori (discriminació per gènere, discriminació racial…); la protecció de les persones refugiades i del dret d’asil; la protecció internacional dels animals (benestar animal, tràfic d’animals); drets LGTBI; ODS; justícia penal internacional; justícia universal.

Prof. Valentina Milano: la protecció internacional dels drets humans, especialment en relació amb el tràfic d’éssers humans; la migració; l’asil; la discriminació i la violència de gènere; la discriminació racial; els pobles indígenes.

Prof. Maria Magdalena Llompart: dret a una remuneració suficient

Prof. Maria Ballester: drets i llibertats fonamentals, en general; drets lingüístics.

Prof. Rosario Huesa Vinaixa:

  • Circumstàncies i requisits per a la limitació i suspensió dels drets i llibertats segons la jurisprudència del TEDH
  • El valor jurídic de les decisions dels Comitès de Nacions Unides i del TEDH en el Dret espanyol
  • Espanya davant el TEDH: anàlisi de las darreres sentències condemnatòries i conclusions des del punt de vista del Dret espanyol
  • Jurisprudència recent del TEDH sobre els requisits d’admissibilitat de les demandes individuals
  • Els litigis interestatals en matèria de drets humans i la seva problemàtica

[S’anirà actualitzant el llistat de temes]

Demana més informació al vicedegà coordinador dels TFG i membre del LIDIB Dr. Ricardo Jesús Navarro Gómez ricardo.navarro@uib.es

Si vols col·laborar amb l’objectiu de difondre els debats sobre drets humans des de la UIB, podem publicar aquí el teu TFG

Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB

Sabies que garantir l’accés a la justícia és un objectiu de desenvolupament sostenible? Al LIDIB treballam perquè els alumnes del Grau de Dret coneguin la importància d’aquest objectiu i per això ens comprometem a proposar i dirigir treballs de final de grau relacionats amb l’ODS 16: Pau, justícia i institucions fortes.

Sabies que el teu TFG podria ser premiat per la UIB? Amb l’objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels objectius establerts a l’Agenda 2030, l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i la Solidaritats de la UIB convoca el Premi Agenda 2030. Per als TFG s’atorgaran els premis següents:

1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.