Contacte

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Ctra. Valldemossa, km 7.5

E-07122 Palma de Mallorca (ES)

Tel: + (34) 971 171350 (1350)

Mail: lidib@uib.eu