Alumnat col·laborador

Nerea Bilbao i Jilin Ye han estat els primers alumnes col·laboradors del LIDIB

ALUMNAT COL·LABORADOR EN INVESTIGACIÓ I PRÀCTIQUES, LLIGAT A SERVEIS (TIPUS B) ANY ACADÈMIC 2019-20

Places LIDIB001 – LIDIB002

Reconeixement: 6 crèdits ECTS (150 hores) – 3 crèdits (+3 crèdits remunerats)

Durada: 4 d’octubre de 2019 a 30 d’agost de 2020.

Tutora: Prof. Margalida Capellà

Tasques per fer

  • Col·laboració amb la gestió del LIDIB
  • Elaboració de fitxes temàtiques sobre drets humans
  • Col·laboració amb l’organització dels seminaris i cursos del LIDIB
  • Elaboració d’itineraris de formació en drets humans per a graduats/des en Dret

Interès de l’activitat per a la formació de l’alumne/a

  • Conèixer de primera mà les activitats de formació que ofereix el laboratori i participar en el seu disseny
  • Iniciar-se en la recerca preparant fitxes temàtiques sobre drets humans que es publicaran a la web del laboratori
  • Conèixer màsters, pràctiques i activitats relacionades amb els drets humans fora de la UIB per preparar el seu futur acadèmic i professional

ACTIVITATS PREVISTES O PER IMPULSAR

1. Seminaris sobre drets humans per a alumnat del grau de Dret (projecte d’innovació docent): calendarització, difusió, avaluació.

2. Desenvolupament de continguts per al bloc del LIDIB, en especial fitxes temàtiques i informació sobre formació de postgrau relacionada amb drets humans.

3. Preparació de formació de grau i postgrau.

4. Proposar i organitzar activitats de debat i reflexió.