La professora Milano examina com reforçar la resposta estatal davant de la tracta en ocasió del dia contra la violència masclista

En el marc de les activitats organitzades per l’Institut Balear de la Dona en ocasió del dia internacional contra la violència cap a la dona, la professora Valentina Milano, membre del LIDIB, ha presentat la ponència titulada “Reforçar la resposta estatal davant de la tracta de dones: una anàlisi des d’un enfocament de drets humans”. Després de presentar les dades i tendències més recents sobre el fenomen de la tracta amb fins d’explotació sexual a Espanya, ha examinat el marc legal internacional i nacional aplicable a la tracta i, a continuació, el marc aplicable a la prostitució, assenyalant que la gran majoria de les obligacions que té Espanya en virtut d’instruments internacionals i europeus no s’han traslladat de forma adequada a la legislació interna i/o a la pràctica. S’ha debatut la importància d’una llei integral sobre tracta i dels avantatges d’un abordatge de la prostitució des d’un enfocament abolicionista.